Aansprakelijkheid

De website www.langerakadvies.nl is met grote zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties gegeven worden met betrekking tot de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie op deze site. Langerak Teken- & Adviesbureau kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die in deze site worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleed.

Links naar andere sites

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Langerak Teken- & Adviesbureau, zijn slechts opgenomen ter informatie voor de gebruiker van de site. Langerak Teken- & Adviesbureau geeft geen enkele garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Copyright

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Langerak Teken- & Adviesbureau worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.